Q123509 - Bó hoa tiền

1,165,000đ

Lưu ý: Giá trên là không tính các tờ tiền kèm trên hoa.

  • Khoản này khách hàng tính riêng
  • Chuyển khoản hoặc mang tiền mặt trực tiếp tới shop

Bình luận
Đánh giá :